Programski moduli paketa SPINIFT

Softver je koncipiran tako da kroz šest programskih modula možete doći do svih potrebnih dokumenata, upisa, filtera, izveštaja, propisa, obrazaca i odluka, evidencija,
na lak i jednostavan način. (Kliknite na donje slike za povećan prikaz)

Sadržaji modula su nabrojani, a za sve detalje u vezi sa radom u aplikaciji, možete pogledati našu sekciju sa UPUTSTVIMA.

:: PDF pregled funkcionalnosti i uputstvo za rad ::

PRIJAVITE SE U NAŠU MAILING LISTU
Povremeno ćete dobijati članke vezane za Zakon o SPNiFT

Klijent :: Evidencija i procena

- Prihvatanje klijenta
- Identifikacija klijenta
- Indikatori
- Procena rizika
- Sumnjive transakcije
- Unos izveštaja o unutrašnjoj kontroli
- Unos izveštaja o izvršenoj obuci
- Unos godišnjeg izveštaja

Klijenti modul - SPINIFT

Dokumenta :: Automatska priprema zakonski obaveznih dokumenata

- Metodologija za izvršavanje obaveza propisanih ZSPNFT
- Program za primenu mera i aktivnosti za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma
- Program stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih kod obveznika
- Obrasci za prijavljivanje transakcija
- Obrasci o imenovanju ovlašćenog lica
- Odluka o imenovanju ovlašćenog lica
- Odluka o imenovanju zamenika ovlašćenog lica
- Odluka o prestanku funkcije ovlašćenog lica
- Odluka o prestanku funkcije zamenika ovlašćenog lica
- Odluka o imenovanju lica odgovornog za primenu Zakona
- Odluka o prestanku funkcije lica odgovornog za primenu Zakona
- Odluka o utvrđivanju indikatora
- Odluka o utvrđivanju procene rizika za klijenta
- Odluka o utvrđivanju procene rizika za obveznika

Dokumenta modul - SPINIFT

Propisi :: Uvek ažurna zakonski zvanična dokumentacija

- Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
- Pravilnik o utvrđivanju metodologije za izvršavanje obaveza propisanih zspnft
- Smernice za računovođe i revizore
- Uputstvo za primenu odredaba zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom
- Stručna mišljenja
- IV Direktiva EU u originalu
- IV Direktiva EU u prevoduZvanični zakonski propisi - SPINIFT

Izlazne liste :: Izveštaji sa kriterijumima po želji

- Lista prihvaćenih i neprihvaćenih
- Analiza indikatora za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma
- Tabela analize indikatora
- Analiza procene rizika pranja novca i finansiranja terorizma
- Tabela analize rizičnosti
- Analiza procene rizika pranja novca i finansiranja terorizma za Obveznika
- Identifikacioni podaci prihvaćenih klijenata
- Identifikacioni podaci Zastupnika - Vlasnika - Stvarnog vlasnika
- Izveštaj o izvršenoj unutrašnjoj kontroli na osnovu slučajnog uzorka
- Godišnji izveštaj o unutrašnjoj kontroli

Izveštaji po zadatom kriterijumu, Izlazne liste - SPINIFT

Obuka

Izveštaji o izvršenoj obuci zaposlenog kod obveznika

Izveštaji o izvršenoj obuci - SPINIFT

Arhiva :: stari modeli izveštaja i analize ostaju u programu

Analiza procene rizika pranja novca i finansiranja terorizma, Tabela analize rizičnosti, Analiza indikatora za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma, Tabela analize indikatora... 

Arhiva dokumenata i izveštaja - SPINIFT