Video uputstva i priručnici

Pripremili smo za Vas video instrukcije koje objašnjavaju kako da koristite SPINIFT program, prilagođeno za dve grupe korisnika, Agencije za Nekretnine i Računovodstvene Agencije.
Dodatne informacije koje Vam mogu koristiti su pripremljene kao PDF priručnici i informatori, a sve u vezi sa Zakonom  o Sprečavanju Pranja novca i Finansiranja terorizma.

Za pregled Video uputstva kliknite na tekst sa opisom..!